Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC). Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021.

TS. Võ Trí Thành