Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất (Great Places to Work), VietResearch phối hợp với báo Đầu tư công bố Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong các ngành kinh tế trọng điểm (VBW10), bao gồm những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tạo việc làm, đãi ngộ người lao động và có kết quả kinh doanh cao, bền vững. Chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người lao động về phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng.

Chương trình được định hướng phát triển theo xu thế truyền thông thương hiệu thế hệ mới – Truyền thông thông qua hoạt động tuyển dụng (Employer Branding) trong đó đặt con người, hoạt động quản trị và tuyển dụng nhân sự làm vị trí trung tâm của chiến lược xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh, thương hiệu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

  1. Được vinh danh trong TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM (VBW10) chứng tỏ doanh nghiệp đã có những nỗ lực và thành tựu ở mức cao nhất về phát triển đội ngũ nhân sự và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, qua đó mang lại những lợi ích hữu hình về kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
  2. Được vinh danh trong TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM (VBW10) là cách xây dựng thương hiệu doanh nghiệp theo một cáchđẳng cấp, thực chất và bền vững, qua đó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn nhằm tăng doanh số bán hàng. Khách hàng và đối tác sẽ tin tưởng vào những doanh nghiệp có bản sắc văn hóa doanh nghiệp, biết chăm sóc và trân trọng người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
  3. Được vinh danh trong TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM (VBW10) giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài và người lao động chất lượng cao tham gia tuyển dụng và làm việc lâu dài tại doanh nghiệp.

Danh sách VBW10 được nghiên cứu và công bố thường niên vào tháng 10 hàng năm.

Qua khảo sát một số mô hình xếp hạng tiên tiến trên thế giới như xếp hạng “Best Workplaces” của Great Place to Work Institute, xếp hạng “Top 100 Most Attractive Employers” của Universum, xếp hạng “Best Places to work” của Glassdoor… cũng như nhiều chương trình xếp hạng về nơi làm việc tốt nhất tại các quốc gia trên thế giới với trình độ phát triển khác nhau và căn cứ trên điều kiện thực tiễn của Việt Nam, chương trình Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (VBW10) trong các ngành kinh tế trọng điểm được xây dựng dựa trên việc đánh giá các nhóm tiêu chí sau:

  1. Các chỉ tiêu tài chính (tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận…)
  2. Lao động (quy mô, biến động lao động, thu nhập bình quân…)
  3. Chính sách lao động (chính sách tuyển dụng, khen thưởng, chế độ phúc lợi, chế độ làm việc linh hoạt…)
  4. Môi trường làm việc (không gian làm việc, văn hóa công ty, các khóa đào tạo, khuyến khích tính năng động, sáng tạo…)
  5. Lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (tầm nhìn lãnh đạo, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật…)
  6. Giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt đã được công nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội, với người lao động của doanh nghiệp (CRS).

Việc nghiên cứu và công bố VBW10 được tiến hành độc lập. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí đã được nêu bên trên, trong quá trình triển khai nghiên cứu và đánh giá, doanh nghiệp cần hợp tác cung cấp thêm thông tin cho Ban Tổ chức nhằm kiểm chứng và xác thực dữ liệu trước khi công bố Danh sách chính thức.