Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Là thành viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset (Hàn Quốc) và Tập đoàn Prévoir (Pháp), Mirae Asset Prévoir (MAP Life) là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, cung cấp tập hợp các giải pháp tài chính toàn diện và bền vững cho khách hàng và đối tác. Được thành lập năm 2005, Mirae Asset Prévoir tập trung nâng cao sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, xây dựng nền tảng vững mạnh về tài chính và tăng cường xây dựng các kênh phân phối đa dạng giúp khách hàng đưa ra quyết định dễ dàng hơn và sống tốt hơn.

Cho đến nay, MAP Life vẫn tiếp tục phát huy và phát triển thế mạnh sẵn có, ghi nhận kết quả kinh doanh liên tục có lãi trong nhiều năm. MAP Life luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm trong suốt 18 năm hoạt động tại Việt Nam.

Với triết lý quản trị nhân sự hướng tới việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp gắn kết, đa dạng và hoà nhập; chiến lược nhân sự cởi mở, thấu hiểu; chính sách lương thưởng rõ ràng cùng chế độ phúc lợi cạnh tranh, MAP Life đã thành công thu hút nhiều nhân tài, từ đó nâng cao hiệu quả công việc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.

Với tỷ lệ cam kết lao động cao, yếu tố con người và môi trường làm việc luôn đóng vai trò then chốt được MAP Life ưu tiên phát triển hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với phương châm “Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay”.