Trường chính sách công Lý Quang Diệu - Đại học Quốc gia Singapore. Nguyên thành viên tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021.

PGS. TS. Vũ Minh Khương