Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Khoa học Lao động Xã hội - Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên