Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Ngày 8/12/2023 tại Hà Nội, Báo Đầu tư phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) và Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 trong các ngành kinh tế trọng điểm (VBW10). Tại Chương trình, Vinaseed được vinh danh tại 2 hạng mục: Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023 và Vinh danh sản phẩm sáng tạo hiệu quả năm 2023.

Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam là chương trình đánh giá, khảo sát và xếp hạng thường niên để vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động tuyển dụng, tạo công ăn việc làm, đóng góp vào sự bình ổn thị trường lao động trên cả nước.

Các doanh nghiệp VBE500 nổi bật trong công tác tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề chính của đất nước, khuyến khích sự đa dạng, thúc đẩy tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng thế hệ người lao động kế cận tài năng.

Chương trình được xây dựng dựa trên việc đánh giá các nhóm tiêu chí cơ bản, bao gồm: Các chỉ tiêu tài chính (Vốn, doanh thu, lợi nhuận…); Các chỉ tiêu lao động (Quy mô, tăng trưởng, thu nhập bình quân…); Lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp; Giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt; Chính sách lao động và môi trường làm việc.

Năm 2023 đánh dấu những nỗ lực của Vinaseed trong hoạt động kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh nền kinh tế và nhân lực trong và ngoài nước chịu nhiều tác động tiêu cực. Trải qua quá trình hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Vinaseed đã tạo dựng một nền tảng sản phẩm khoa học công nghệ, hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, cùng đội ngũ nhân sự với 3 giá trị cốt lõi “Năng động – Sáng tạo – Chuyên nghiệp”.

Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Ông: Đỗ Minh Châu – Đại diện Vinaseed nhận Vinh danh “Top 500 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2023” – Ảnh: Vinaseed

Vinaseed được vinh danh “Sản phẩm sáng tạo và hiệu quả năm 2023”

Đại diện các doanh nghiệp nhận “Vinh danh top 500 nhà tuyển dung tốt nhất Việt Nam”  – Ảnh Vinaseed

Toàn cảnh Lễ công bố Bảng xếp hạng VBE500 và VBW10

Tin Vinaseed